Tarcica

Tarcica iglasta i liściasta
-obrzynana
-nieobrzynana
Suszona heblowana impregnowana
Kantówki deski łaty kontrłaty